Program konferencie
Znamenia čias pre misie v súčasnosti, 17.10.2016

Program konferencie a profil prednášajúcich

Registrácia - 8.00 - 8.30 hod.

Hlavná prednáška (key note speach) - začiatok 8.30 - 9.00 hod.

Robert Schreiter (Chicago):

Znamenia čias pre misijnú činnosť dnes i do budúcnosti 


sekcia A - Misijná činnosť a jej súčasné výzvy - 9.00 - 11.20 hod.

Ladislav Bučko (Bratislava): Misia a globalizácia - výzva na nový misijný model? 

Jaroslav Jaššo (Bratislava): Aplikovanie teológie zmierenia na Ukrajine 

Martin Uháľ (Košice): Sociálne učenie Cirkvi v misijnej službe

Marián Čaučík (Bratislava): Reflexia spolupráce eRka s diecézou Lodwar v misijných projektoch v regióne Turkana, Keňa

Robert Schreiter, Ladislav Bučko, Jaroslav Jaššo, Peter Jacko, Viktor Jakubov, Martin Uháľ,  Marián Čaučík - panelová diskusia


sekcia B - Utečenci a migranti - 12.00 - 14.20 hod.

Cyril Vasiľ (Rím): Utečenci a migranti ako výzva pre misijnú činnosť 

Vladimír Krčméry (Bratislava): Utečenecká kríza v Európe - skúsenosti z balkánskej cesty

Selvaraj Subramaniam (Kualalumpur): Malajská skúsenosť s utečeneckou krízou vo Vietname a juhovýchodnej Ázii

Muhammad Mortazza (Kelantan): Univerzity ako miesto pre medzikultúrny dialóg a toleranciu - malajská skúsenosť 

Petra Achbergerová (Bratislava): Nechceme na Slovensku utečencov? (Výzvy v oblasti azylu a utečencov v histórii Slovenskej republiky z pohľadu štátnej inštitúcie)

Cyril Vasiľ, Vladimír Krčméry, Selvaraj Subramanian, Mohammed Mortazza, Petra Achbergerová, Anton Frič, Jana Verdura, zástupca migrantov - panelová diskusia


sekcia C - Misijná evanjelizácia - 15.00 - 17. 20 hod.

Luis Casasus (Madrid, New York): Staré a nové dimenzie evanjelizácie 

Branislav Škripek (Brusel): Evanjelizácia v sekulárnej-postkresťanskej spoločnosti 

Štefan Kormančík (Baku): Evanjelizácia v azerbajdžanskej misii  

Mária Bučková (Bratislava): Evanjelizácia rodín v Petržalke 

Luis Casasus, Branislav Škripek, Štefan Kormančík, Mária Bučková, Christian Mauvais, Johny Ambattu, Jaroslava Poloňová, Hana Šimčíková - panelová diskusia

Záver 17.30 hod.


Prof. Theol. Dr. Robert J. Schreiter, C.PP.S

Misiológ na Catholic Theological Union, Chicago, USA

vyučuje systematickú teológiu na Katolíckej teologickej únii v Chicagu, USA. Je autorom publikácii: Zmierenie: Misia a služba v meniacom sa spoločenského poriadku (1992), a Služba zmierenia: Spiritualita a stratégie (1998). Je medzinárodným expertom v cross-kultúrnych dimenziách teológie, tiež pôsobil ako profesor teológie a kultúry na univerzite v Nijmegene v Holandsku 2000 - 2006. Publikoval 18 kníh o svetovej misii, inkulturácii a zmierení, má príspevky vo viac ako 120 kníh, taktiež viac ako 150 článkov v akademických a cirkevných časopisoch. Jeho publikácie sa objavili v 21 jazykoch.


Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD.

titulárny arcibiskup, sekretár kongregácie pre východné cirkvi, Vatikán

roku 2000 bol vymenovaný za dekana Právnickej fakulty, v roku 2004 za vicerektora a v máji 2007 bol vymenovaný za rektora celého pápežského inštitútu. Súčasne P. Cyril Vasiľ SJ pôsobí ako sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, konzultor Kongregácie pre náuku viery, Pápežskej rady pre pastoráciu presťahovalcov a cestujúcich a Pápežskej rady pre legislatívne texty. Úspešne sa realizoval aj v pedagogickej činnosti. Je profesorom na renomovanej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Je autorom početných kníh a článkov z oblasti cirkevného práva, cirkevnej histórie, spirituálnej teológie atď. Spolupracuje so slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu, kde pravidelne znejú jeho zamyslenia na aktuálne témy cirkevného života a východného obradu.

Sem patrí váš nadpis

Sem vložte podnadpis

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi.

Ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla.

Prof. Luis Casasus

Identes misionár, Španielsko

je generálnym predstaveným misionárov Identes. Absolventom aplikovanej matematiky, filozofie a teológie. Je titulárnym profesorom aplikovanej matematiky na Escuela Superior de Tecnica Ingenieros Industriales, Polytechnickej univerzite v Madride od roku 1989, hosťujúcim profesorom vo Francúzsku (Lille), Portugalsko (Porto), USA (Rutgers), atď. Rozvinul matematické modely nádorov na Vanderbilt Univerzite v USA. Podieľal sa na výskume biofilmu na Univerzite Complutense v Madride. V súčastnosti sa zaoberá výskumom nanočastíc v zložitých prostrediach v rámci Európskeho projektu. Publikoval vo vedeckých časopisoch: Physics Letters, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, Journal of Computational and Applied Mathematics, Applied Mathematics and Computation, Numerical Algorithms, Water Research, Applied Mathematics Letters, Ars Medica, etc.

Dr.h.c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

zriaďovateľ Vysokej školy sv. Alžbety a tropický lekár, Bratislava

je slovenský lekár, vedec - odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta. Je zriaďovateľom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (2002) a bol jej rektorom a štatutárnym zástupcom do konca roku 2013. Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2007 zriadilo na jeho podnet Národné referenčné centrum pre tropické choroby v Bratislave ako špecializované pracovisko ÚVZ SR na VŠZaSP svätej Alžbety v Bratislave. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, odborných článkov, prednášal na mnohých domácich i zahraničných konferenciách a sympóziách. Plynule hovorí anglicky, nemecky, rusky, francúzsky a po taliansky.

ThDr. Jaroslav Jaššo, PhD. CM

provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, Bratislava

V rokoch 1995 - 2002 pôsobil ako predstavený medzinárodnej vincentínskej misie na Ukrajine, ako farár vo farnosti Charkov- Saltovka a koordinátor sociálneho centra pre opustené deti a chudobné rodiny. Od roku 2002 -2004 pôsobil ako superior domu Misijnej spoločnosti a direktor vincentínskeho seminára v Kyjeve. Zároveň diaľkovo študoval na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove. Štúdia zakončil licenciátom z teológie v 2005. V rokoch 2005 až 2008 študoval na Katolíckej univerzite (CTU) v Chicago, USA. Štúdium zakončil doktorátom z pastorálnej teológie, ktorý nostrifikoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde mu bol priznaný titul ThDr., PhD. V rokoch 2009 až 2014 pôsobil ako predstavený vincentínskej misie v Hondurase. 

don Mgr. Ing. Štefan Kormančík

delegát pre misie pre slovenskú saleziánsku proviniciu, Bratislava 

v roku 1990 sa stal členom rehole Saleziánov dona Bosca. Ukončil technickú univerzitu v Košiciach - strojnícku fakultu a univerzitu PJŠ v Košiciach - gréckokatolícku bohosloveckú fakultu. Od roku 2001 pôsobil ako misionár - správca farnosti v Baku, Azerbajdžane, kde bol zároveň riaditeľom doučovacieho, doškoľovacieho a voľnočasového centra do roku 2016.

Mgr. Mária Bučková

externá doktorandka na Inštitúte misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II., Bratislava

je absolventkou teologických a pedagogických štúdií na Univerzite Komenskéhov Bratislave, misiologických a sociálnych štúdií na VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako externý doktorand na Katedre misiológie Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. Výskum svojej dizertačnej práce zameriava na analýzu evanjelizácie rodín a detí v najväčšom slovenskom sídlisku Petržalke ako aj z málo podnetného prostredia. Vedie miniškôlku v saleziánskom komunitnom stredisku v Bratislave - Petržalke. Ako misijná dobrovoľníčka pôsobila v Arménsku v spolupráci s Misionárkami lásky.

Mgr. Branislav Škripek

europoslanec v Bruseli

Vyštudoval katolícku teológiu. Angažoval sa pri vzniku Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, ktoré spoluviedol. V roku 2000 založil občianske združenie Infocentrum. Pracoval ako prekladateľ a tlmočník z anglického jazyka. Je členom klubu OĽaNO, Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a overovateľom Výboru NR SR pre zdravotníctvo. V roku 2014 kandidoval do Európskeho parlamentu za OĽaNO ako kresťansky orientovaný politik a získal mandát na výkon tejto funkcie za klub OĽaNO. Od 1. júla 2014 je europoslancom.

Mgr. Petra Achbergerová

riaditeľka odboru migrácie a integrácie Migračného úradu SR

pôsobí na migračnom úrade od roku 2003, kedy začínala priamo v teréne ako sociálna pracovníčka v záchytnom utečeneckom tábore, neskôr pracovala ako vedúca oddelenia zahraničnej pomoci a projektov. Pôsobila ako národný hodnotiteľ projektov spolufinancovaných z fondov EÚ (Európsky utečenecký fond a Fond pre azyl, migráciu a integráciu) v rokoch 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015. Je národným expertom pre pracovnú Skupinu Rady EÚ na vysokej úrovni pre azyl a migráciu. Podieľala sa na presídľovacej misii holandských kolegov v Sýrii (2009) a na "fact-finding" misii v Čečensku, Ruská federácia (2010). Absolvovala študijný pobyt v USA zameraný na oblasť presídlenia a integrácie utečencov v rámci "International Visitor Leadership Program" (2.-24.4.2016). Moderovala a aktívne sa zúčastnila na rôznych medzinárodných rokovaniach a konferenciách o azyle a migrácii (Brusel, Viedeň, Budapešť, Praha, Varšava, Kyjev, Moskva, Kišiňov, Štrasburg, Štokholm, Bern, Amsterdam, Paríž, Norimberg, Sarajevo, Belehrad, Kodaň, Madrid, Rím, Lisabon, Istanbul...)

Ing. Marián Čaučík

zakladateľ združenia eRko, riaditeľ programu Dobrá novina, Bratislava

pracuje v eRku - Hnutí kresťanských spoločenstiev detí ako riaditeľ programu rozvojovej spolupráce Dobrá novina. Má dlhoročné skúsenosti podpory rozvojových projektov v Keni, Ugande a Južnom Sudáne. Je zakladajúci člen Platformy mimovládnych rozvojových organizácií. V roku 2015 bol menovaný za jedného z Ambasádorov Európskeho roka rozvoja.
Prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.

vedúci Katedry misiológie

Je jeden zo zakladateľov odboru misiológia po roku 1989 na Slovensku. Pôsobí ako dekan Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. a vedúci Katedry misiológie na VŠ sv. Alžbety a ako vysokoškolský učiteľ na univerzitách na Slovensku, v Českej republike a v Keni. Je autorom misiologických monografií Na ceste k oslobodeniu (2003) a Misijná a charitatívna činnosť (2009), troch vysokoškolských učebníc a viac ako 30 vedeckých a odborných článkov v domácich a zahraničných periodikách alebo zborníkoch. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na oblasť vzťahu misijnej činnosti a sociálneho rozvoja, na problematiku inkulturácie a misijných modelov v rozličných kultúrnych a sociálnych prostrediach. Je vedúcim redaktorom akademického časopisu Acta missiologica. ktorý publikuje vedecké a odborné články súvisiace s misijnou, rozvojovou a humanitárnou problematikou. Ako misijný pracovník pôsobil v rozvojových projektoch na Slovensku, v Rusku, Kambodži, Keni a Burundi.