Katedra misiológie
Misia je život, poslanie, hodnoty

Pozývame Vás na misiologickú konferenciu

Znamenia čias pre misie v súčasnosti

17. októbra 2016 v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
Nám. 1. Mája 1 (aula)

Konferencia sa koná pod záštitou

Prof. MUDr. Mariána Karvaja, PhD. - rektora VŠZSP sv. Alžbety

J. E. Mons. ICDr. Stanislava Zvolenského, PhD. - arcibiskupa Bratislavskej arcidiecézy


Vedecký výbor

Prof. Theol. Dr. Robert J. Schreiter, C.PP.S (USA) 

Dr.h.c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. (Slovensko)

Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. (Vatikán) 

Prof. Luis Casasus (Španielsko) 

Prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. (Slovensko)


Organizačný výbor

Prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.

ThDr. Jaroslav Jaššo, PhD., CM

Doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.

Doc. PhDr. Mária Hardy, PhD.

Mgr. RNDr. Milica Páleníková

Mgr. Mário Jančovič

Mgr. Mária Tóthová