Kontakt
Znamenia čias pre misie v súčasnosti

Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II.

Katedra misiológie

Palackého 1

P.O. Box 104

810 00 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok - piatok: 10:00 - 16:00

+421 911 988 635 

Váš telefón alebo e-mailová adresa