Misijná a charitatívna práca
Katedra misiológie

Milí záujemcovia o štúdium misijnej a charitatívnej práce! 

Snívaš o misiách a rozvojových projektoch? 
Hľadáš duchovný rozmer vo svojom povolaní a poslaní? 
Túžiš pomáhať druhým a sprevádzať ich pri riešení životných problémov?
PRÍĎ K NÁM ŠTUDOVAŤ!

Misijná a charitatívna práca -

unikátny študijný program v Európe!

Cieľom štúdia je pripraviť pracovníkov pre misijnú a charitatívnu činnosť, ktorí sa budú môcť uplatniť v cirkevných, štátnych a mimovládnych inštitúciách na Slovensku i v zahraničí, v postsocialistických krajinách, najchudobnejších oblastiach sveta, ale aj v bohatom západnom svete. Študenti počas štúdia získavajú poznatky z misiológie, sociálnej a charitatívnej práce, psychológie, sociológie, práva, pedagogiky, religionistiky, zdravotníckych vedných disciplín a tropickej medicíny, humanitárnej a rozvojovej pomoci, krízovej intervencie, misijno-sociálnej práce v rómskych komunitách atď. 

Radi odpovieme na vaše otázky:

Kurz misijnej, charitatívnej a rozvojovej práce

ročný certifikovaný kurz

Máš v srdci túžbu darovať sa v službe iným? Zaujímaš sa o sociálnu oblasť, misijnú prácu a rozvojové projekty? Nevieš ako na to? Ak si pripravený vyjsť zo svojho sveta a máš chuť získať nové teoretické poznatky a skúsenosti, ktoré ťa môžu obohatiť a zároveň pripraviť na projekt do sveta rozvojových krajín, neváhaj a pošli prihlášku. 

Kurz je určený pre mladých ľudí po strednej škole, študujúcich na Vysokéj škole, premýšľajúcich o štúdiu na VŠ, pracujúcich, hľadajúcich zmysel života a naplnenie.